..:: ESKİ HABERLER ::..
ANLAMLI BiR YAZI
TREN KAZASI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Risk Değerlendirmesi
Kağıt Üzerinde mi?

GENE TERSANE

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN
MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ

31.05.2009

TERSANEDE
PATLAMA - ÖLÜM ve TUTUKLANMA

SiZ SiZ OLUN YÜKÜN YANINA İNSAN BiNDiRMEYiN

TMMOB MMO ADANA
5. İSG KONGRESİ BiTTi

LASTiKÇiNiN KADERİ !!mi?
ISTANBUL GÖSTERi MERKEZi NASIL YANDI
11.04.2009

İMO 'dan
"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ŞAŞI BAKILIYOR"
12.03.2009 Anadolu Ajansı Haberi

03.03.2009
MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ
YENiLENDi

Agir ve Tehlikeli Işlerde
Çalışacakların MESLEK EĞİTİMİ
Nasıl Olacak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
5510 un iyi Anlaşılması için
Genelge Yayınladı

Ankara Mes.Has.Hast.den
İş Sağlığı Bilim Uzmanı(MSc)
Kamu Yön. Bilim Uzmanı(MSc)
Dr. O.Kaan KARADAĞ
Ist.Mes.Has.Hast.de

27 Eylül 2008
ALT iŞVERENLiK
YÖNETMELİĞİ
YAYINLANDI

11.08.2008
Tuzla-Tersaneler
3 ÖLÜMLE BiTEN TEST

17.07.2008
CED ve İşçi Ucretlerinden Kesilen Para ile ilgili
iKi YONETMELiK DEGİSTi

İŞ KAZALARI
? AZALMIYOR ?
2008HaziranKazaları

TERSANELER DERKEN
İNŞAATLAR KATLADI
06.Temmuz.2008

TMMOB iKK
Şubat Bülteni
Emeği Geçen Herkese Teşekkürler
Mutlaka Okuyun

e-sağlık gelişiyor
Dr. BiLGiLERi için tıka

PiYASA GÖZETiMiNDE DENETiM ELEMANLARI için TEBLiĞ
ISTANBUL iŞYERLERi GÖZALTINA
SiSDER'den
BELGELENDiRME DENETiMiNDE ETiK
KONFERANSI

ÖNLEM
YAYIN HAYATINDA
Arme'ye katkılarından dolayı teşekkürler

Dr. Nejat YAZICIOĞLU ANISINA
YANGIN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
Hepimiz ABDULLAH gibi OLMALIYIZ
İSG Açısından 60. HüKüMETi BEKLEYEN HAYATi YASALAR
TS 18001-2007
Yayınlandı
03.NiSAN.2008

SORUNLU REKLAMLARA GEÇİT YOK
SAĞLIKTA YENi DÖNEM
KESTiRME GiTMEK Mi?
GÜVENLi GiTMEK Mi?

ASANSÖRÜNÜZ
İÇTEN KAPILI MI?

KONTROL ETMEZSENiZ
KAPLICA SUYU
ÜRETEBiLiRSiNiZ

KARTON ROGAR KAPAGI
ve SONUCU

KALİTE BELGELİ
Hastanenin Kalitesizliği

asansör yönetmeliği RG 31.01.07
26420 de Yayınlandı

Zehirlenmenin FARKINA VARANLAR
KKD Yönetmeliği
Rg 26361 - 29.11.06

TMMOB'den
HABER

Ç.B.Müfettişlerin
KÜÇÜK ŞANTİYELER İÇİN KONTROL LİSTESİ
Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü
Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzük
Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri Tüzüğü
Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında
Tüzükler YÜRÜRLÜKTEN KALKTI
RG 28.04.2006-26152
ALINACAK DERS
Simitcinin Veri Tabanı

FARKLI ACİLler
TEK NUMARAda 112(tıkla)

19.10.2005 Tarih ve 25971 Sayılı Resmi Gazetede Kimyasal Mad. Çal.da Sağ.&Güv. Hak.Yön.e EK IV Eklendi
Kimya M O İst. Şb.
e-bizbize'den 26.09.1995 günlü ve 22416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yerine “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” 10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin Sorumlu Müdür Tayini başlıklı 25. maddesi şöyle; “Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.”
Kendi Yaptığına Kendin Onay Ver Devri Kapandı
LPG li ARAÇLARIN KONTROL ve ONAYI MMO'ya VERİLDİ