ÜYE MEMNUNiYETi FORMUNU DOLDURMAK iÇiN tıklayın

MMO iSG ADANA KONGRESi

Eğitmenler - İstanbul Şube Yönetim Kurulu ve idari yöneticiler ile, Şube Eğitim Birimi Çalışmalarının Tanıtımı, Eğitimlerde Yaşanan Sorunların Paylaşılması, Eğitimlerde Yaşanan Sorunların Yönelik Çözüm Önerileri ve Dileklerin Konuşulduğu Toplantı Yapıldı
resimler için TIKLAYIN

ODANIN iSG KANUNU icin GÖRÜŞÜ

21.Haziran.2012 de yapılan isg komisyon toplantısında
yeni dönem Komisyon Bşk.lığına DEVRİM KARTAL
Yrd. Ertuğrul BiLiR Seçildi. Alt komisyonlar oluşturuldu. Başarılar dileriz.

15.12.2011 MMOistŞb olarak TORMAKSS deki Sunumlar
OktayTAN Sunumu
   BilginCANDEMiR Sunumu
VI. ULUSAL İ.S.G SEMPOZYUMU
21-22-23 Nisan 2011 Adana'da Yapıldı
Tıklayın

10-11.Nisan.2010 MMO Genel Kurulu Yapıldı
EMİN KORAMAZ yerini Yol Arkadaşı ALİ EKBER ÇAKAR'a Bıraktı.
 

iST. Şubede Yeni Dönem
iLTER ÇELiK
HAYATi CAN, EROL ALKIM ERDÖNMEZ, OSMAN SERTER, ORHAN ATİLLA, TURGUT BOZKURT, DEVRİM KANTAR 'dan oluştu.


ist. Şubede 5.9.2009 da
iSG MÜHENDiSLERiNiN GÖREV, YETKi ve SORUMLULUKLARI PANELi YAPILDI


5.İSG KONGRESİ ADANA'DA YAPILDI
Görüntüler için TIKLAYIN

TÜRKAK'dan PERSONEL BELGELENDİRMEYE AKREDİTE MMO
(iŞ Güvenliği henüz kapsamda değil ancak kapsam içine alma çalışmaları devam ediyor. Sonuçlandığında Ülkemizde TSE'den sonra İş Güvenliğinde Uluslararası Sertifika veren ikinci kurum olacak)
iŞ GÜVENLİĞİ YETKİLİ MÜH. EĞİTİMLERİNE BAŞLANDI
Müracat: iSTANBUL M M O eğitim birimi

Ali Dinçer

unutmayacağız
20-21 NiSAN ADANA iSG KONGRESi BAŞARI iLE SONUÇLANDI


Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İSG Komisyonu Çalışmaları

01.MART 2007 TARiHLi TOPLANTIDAN


07.11.2066 Tarihli komisyon kararlarI

tmmob  makina mühendisleri odası  
   
 
istanbul şubesi                                                                   
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI

 KOMİSYON ADI : İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu        GÜNDEM:
TOPLANTI TARİHİ :    07.11.2006     18 : 30                         1) çalışma programı oluşturulması
TOPLANTI NO :                                                                        2) Çalışma yaşamında kas iskeleti hastalıkları sempozyumu
                                                                                                    3) İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

 Yönetim Kurulu Onayına Sunulmak Üzere Alınmış Kararlar                                             

1)       Adana Şube Tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Sergisine benzer çalışmaların İstanbul'da da yapılabilmesi için çalışmalar yapılmasına,

2)       İşçi sağlığı ve İş güvenliğine yönelik paneller düzenlenmesine, panel konuları olarak; 

*İşçi  Sağlığı ve İş Güvenliği hakkında beklentiler                                                     

*Sosyal Güvenlik Kurumlarının Bir Çatı Altında Birleştirilmesi                                               

*İş Güvenliği Mühendisleri İle ilgili Yeni Düzenlemeler,                                             

olarak belirlenmesine, ilk panelin Aralık ayı sonunda düzenlenebilmesi için çalışmalar yapılmasına. 

2) Evlerde ve küçük işyerlerinde olabilecek kazalara karşı alınacak tedbirler ile ilgili kitapçık çalışması yapılmasına,

3) Önceki Dönem çalışması yapılan Mühendislere Yönelik Yasal Mevzuatlar Kitapçığının güncellemesi yapılarak basılmasına,

4) İstanbul Üniversitesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sanayi tarafından düzenlenecek Çalışma Yaşamında Kas İskelet hastalıklarından Korunma ve Ergonomi konulu Sempozyuma mesleki alanımıza girmediğinden dolayı sadece dinleyici olarak katılınmasına,          

5) IV.İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlar Kuruluna Komisyon Üyelerinden, İbrahim BELENLİOĞLU, Ömer YÜCESOY ve Bilgin CANDEMİR 'in önerilmesine   

6) Bir sonraki toplantının 21.11.2006 Salı günü yapılmasına,

 

İŞ GÜVENLİĞİNE GEREKLİ ÖNEMİN VERİLMEMESİ ÇALIŞMA YAŞAMININ EN ÖNEMLİ SORUNU OLMAYA DEVAM EDİYOR!

 Ülkemizde iş kazaları, çalışma yaşamının en önemli sorunu olmaya devam ediyor. 2000 yılı SSK istatistiklerine göre ülkemizde bir yılda 74.847 iş kazası meydana gelmiştir. Bu iş kazaları sonucu 1.173 çalışan yaşamını yitirmiş, 1.818 çalışan sürekli iş göremezlik ve 803 çalışan meslek hastalığına yakalanmıştır. Ülkemizde yaşanan iş kazaları sonucunda toplam 1.697.695 gün geçici iş görmezlik oluşmuş ve çalışanlar 46.075 gün hastanede geçirmişlerdir. SSK istatistikleri yalnızca sigortalı işçileri kapsamakta oysa ülkemizde kaçak işçileri ve SSK’lı olmayan çalışanları göz önüne aldığımızda; bilinmeyen veya bildirilmeyen iş kazaları ile bu sayısının SSK istatistiklerinin 4 katına ulaşacağı açıktır. Bu olumsuz tablonun yarattığı maddi kayıplar ise yüzlerce trilyon liraya ulaşmaktadır.

Ülkemizde henüz uygulamada kabul görmemiş bu kavram, gelişmiş ülkelerde iş kazalarının en aza indirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

İş güvenliğinin temel amacı, işyerlerinde ve çevresinde toplumun sağlığını tehdit eden/edecek olan tüm zararlı etkilerin ortadan kaldırılması ve güvenli bir işyeri ortamının sağlanmasıdır

Makina Mühendisleri Odası olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunun kendi uzmanlık alanımızla ilgili her dalında geliştirici ve iyileştirici çalışmalara katkı ve katılımda bulunmayı önemli görevlerimizden biri kabul etmekteyiz.

İşletmelerdeki tüm çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda sürekli eğitim verilerek bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik Tuzla Tersaneleri işçilerini bilgilendirmek için 26.11.2004 tarihindeki ilk birlikteliğimize,  

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TARAFLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÇALIŞMA  ALANI VE FİZİKİ YAPISI

MAKİNA VE EKİPMAN TEKNOLOJİLERİ

EĞİTİM

DENETİM

RİSK ANALİZİ

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENCE

Konularının işleneceği toplantılarla devam etmek istemekteyiz.

Tuzla tersanesi işçileri Komitesi’nin çıkaracağı Baret gazetesinin bu birlikteliğin sağlanması yolunda önemli bir adım olacağı inancı ile tüm tersane işçilerini sevgi ile selamlıyoruz. 

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

 

 

Ülkemizde üretim ve hizmete dayalı iş birimlerinde  işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi gözardı edilemez. 

Bu konuda işçisinden işverenine, kurumlardan yerel ve merkezi otoriteye kadar her bireyin yada birimin sorumlulukları vardır
Biz TMMOB'ye bağlı  Makine mühendisleri odası olarak bu konudaki çalışmalarımızı geçmiş dönemlerde olduğu gibi  gelecekte de sürdüreceğiz 

Amacımız, mesleki ve kurumsal birikimlerimizi  kurumunuz ile  dayanışma içinde  kamu yararı gözetilerek en etkin bir biçimde  yaşama geçirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Tersaneler özelinde  aşağıda ele alınacak konu başlıklarını bilgilerinize sunuyor yapılacak çalışmalarda birlikte olmayı umuyoruz. 

Saygılarımızla 

TMMOB

Makine Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi

İşçi sağlığı , iş güvenliği komisyonu

 Tersanelerle ilgili  yapılacak çalışmalar doğrultusunda 

 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 TARAFLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İŞÇİ

İŞVEREN

MÜHENDİS

İŞÇİ VE İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

MESLEK ODALARI

İLGİLİ DENETİM  VE EĞİTİM KURUMLARI  ( TÜRK LOYDU, MESKA..   )

YEREL YÖNETİMLER

MERKEZİ YÖNETİM 

ÇALIŞMA  ALANI VE FİZİKİ YAPISI 

HAVA KALİTESİ VE KONFORU

GÜRÜLTÜ

ÇALIŞMA ALANI VE RİSKLİ ALAN

ERGONOMİ

SOSYAL ALAN

DEPREM GÜVENLİĞİ

YANGIN GÜVENLİĞİ

 MAKİNA VE EKİPMAN TEKNOLOJİLERİ

ÇAĞDAŞ VE GÜVENLİ MAKİNA VE EKİPMAN KULLANIMI

PERYODİK KONTROL

NİTELİKLİ BAKIM VE ONARIMLAR

 EĞİTİM

MESLEKİÇİ EĞİTİM

İLK YARDIM

 DENETİM

YAPI İÇİ DENETİM

YAPI DIŞI DENETİM

 RİSK ANALİZİ

İSTATİSTİKLER

KAZA TESBİT RAPORLARI

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENCE

MESLEK HASTALIKLARI  (  KISA VE UZUN VADELİ ETKİLERİ )

İŞ HUKUKU

EKONOMİ

ULAŞIM

BESLENME

SAĞLIK BİRİMLERİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fikret ÖZGEN, Devrim EFE,  Bilgin CANDEMİR, Lütfi ALPSOY, Hakan ÇOLAKOĞLU, Erdal AYDIN ve Remzi ÖZTÜRK
29.08.2002 - Komisyon 6. toplantısında:
Türkiye'de ilk defa İst. Şb.de Yeraltı akaryakıt tanklarının sızdırmazlık kontrolları yapılmaya başlandı. Bu konuda detaylı bilgi ilk Bülten'de.
Ayrıca İş Güvenliği El kitabının yeniden hazırlanması için çalışmalara start verildi.
 


04.07.2002 - Komisyon 4. toplantısında
 Devrim EFE,  Bilgin CANDEMİR, Lütfi ALPSOY, GürkanTOPUZLAR ve Sinan ALTINKAYA ile toplandı.

Merkezden istenen, 1475 sayılı kanun taslağı çalışması ile ilgili görüş değerlendirilmesi değerlendirildi.
1- Eğitimlerin sertifikalı kuruluşlarca verilmesi.
2-  30 çalışan bulunan(Alt işverenler dahil) her işletmede (tabip bulundurma şartına benzer şekilde) sertifikalı İş Güvenliği Mühendisi çalıştırılması maddesinin eklenmesi konusundaki görüş birliği tekrarlandı. Bu konu 4857 yeni iş kanununa girdi ve Yeni bir Yönetmelikle(tıkla) Yasal zemini oluşturuldu.
 

 Hakan ÇOLAKOĞLU'nun RiSK DEĞERLENDiRME RAPORU (tıkla)


Komisyon 2. toplantısında
Ahmet H.GÖKŞİN
(Yö.Ku.Gözlemcisi), Devrim EFE, Fikret ÖZGEN, Bilgin CANDEMİR, Lütfi ALPSOY, Remzi ÖZTÜRK, Hakan ÇOLAKOĞLU, Turgay BİNYILDIRIM ve Sinan ALTINKAYA'nın katılımı ile görev dağılımı yapıldı.
Komisyon Başkanı: Fikret ÖZGEN
Başkan Yardımcısı: Bilgin CANDEMİR
Komisyon Raportörü: Devrim EFE seçildiler.

Üyelerin mevzuat açısından bilgilendirilmesi, Belediyelerin İş Güvenliği denetimi yapmaya yetkisi olmadığı, üyelerimizi Şubemiz Teknik Biriminin imkanları ve bilgi birikimini  izah eden yazılarla bilgilendirmeyi, Test ve Muayeneler için Odamızın Teknik Biriminin dışında kimsenin  yetkili olmadığı, doğrudan muhatabın ODA TEKNİK BİRİMİ olduğu, özel durumlarda teknik birim onayı ile eskiden bu işleri yapan üyelerimize yaptırıldığı ancak muhatabın oda teknik birimi olduğu teyit edildi.
Günümüz şartlarına uymayan ve
ihtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemelerin çalışmaları için tespit ve önerilerinizi bekliyoruz.

Bir sonraki toplantı: 27 Haziran 2002

            
                                                       


Bilgin Candemir'e  yazarsanız, paylaşırız.