ış sağliği ve güvenliğinin kapsami genişletilecek                                             7 Şubat 2006ANKA

Çalişma Bakanlığı bilgisayar operatörünün göz sağliğindan tarim sektöründeki işçinin zirai ilaçlarin tehlikelerinden korunmasına kadar tüm çalışanları kapsayacak bir iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirmeyi amaçlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik’te Dönüşüm Değişimin Yönetimi 2003-2005" raporunu yayımladı. Raporda, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak mevzuat çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. ış sağlığı ve güvenliği alanında en önemli hedefin ış Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın çıkarılması olduğu belirtilerek, "ış sağılığı ve güvenliği bilinci yerleştirilecek, uygulamalar tüm çalışanları kapsayacaktır" denildi. Buna göre, bilgisayar operatörünün göz sağlığından tarım işçisinin zirai ilaçların tehlikelerinden korunmasına kadar çok geniş bir yelpazede iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunulması amaçlanıyor.

"ıŞ KAZALARI YÜZDE 20 AZALTILACAK"

Bu mevzuat düzenlemesinin yanında iş kazaları sayısının yüzde 20 oranında azaltılmasının öngörüldüğü raporda, "Ülkemizde meslek hastalıkları tanı sistemlerinin geliştirilmesini ve kamu eliyle yürütülen iş sağılığı ve güvenliği teknik destek hizmetlerini en az yüzde 20 oranında artırmayı da planlamaktayız" denildi. Raporda, ulusal projeler, web tabanlı yaygın eğitim programları, kişisel koruyucu donanımlar ve piyasa gözetimi-denetimi çalışmaları, iş sağılığı ve güvenliği konulu bilinçlendirme-duyarlılık artırma faaliyetleriyle iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi tarafından yapılan saha, laboratuar, danışmanlık ve eğitim merkezleri yaygınlaştırılarak devam edileceği de kaydedildi.

"YıLDA 80 BıN ıŞ KAZASı"

Sosyal Sigoratlar Kurumu (SSK) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ıLO) verilerine göre, Türkiye’de yılda 80 bin işkazası oluyor. ıLO istatistik yıllığı verilerine göre, Türkiye’de 1992 yılında ölümlü iş kazası oranı 100 bin sigortalı işçi sayısı başına yüzde 46.8 düzeyindeyken, 2001 yılında bu oran yüzde 20.6 düzeyine geriledi. 1995 yılında 87 bin 960 olan iş kazası sayısı 1997 yılında 98 bin 318’e kadar çıktı. 2002 yılında yeniden düşüşe geçen ve 72 bin 344 olarak gerçekleşen iş kazası sayısı 2003 yılından itibaren yeniden yükselişe geçti ve 2004 yılında 83 bin 830 olarak gerçekleşti.
ış kazası sonucu ölüm sayısı da son yıllarda geriledi.
1995 yılında 798 olan iş kazası sonucu ölüm sayısı 1996’da 1296, 1997’de ise 1282 düzeyinde gerçekleşti. 2000 yılında 731’e gerileyen iş kazası sonucu ölüm sayısı 2001’de 1002’ye çıktıktan sonra yeniden düşüş eğilimi gösterdi. ış kazası sonucu ölüm oranı 2002’de 872, 2003’de 810 ve 2004’te de 841 olarak gerçekleşti.
2004 yılı SSK istatistiklerine göre, iş kazaları metalden eşya imali, inşaat ve dokuma sanayiinde yoğunlaşıyor.
ış Kazası Sonucu
Yıl    iş Kazası            Ölüm   Yıl       iş Kazası         Ölüm
-------- ---------------------               ----------------------------------
1995   87.960              798  2000   74.847              731
1996   86.807           1.296  2001   72.367           1.002
1997   98.318           1.282  2002   72.344              872
1998   91.895           1.094  2003   76.668              810
1999   77.955           1.165  2004   83.830              841