6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.01.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Madde 35- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Buna göre;
 
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 

Geçici Madde 4 
– (1) 
Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi
kaydıyla yerine getirilmiş sayılacaktır.