KURUM KÜTÜPHANELERİ

 http://www.adana-to.org.tr/TR/Odamiz/HizmetBirimleri/Kutuphane/KitapSorgula.aspx  Adana Ticaret Odası.
 http://www.academical.org/   Akademik Araştırmalar Merkezi.
 http://www.akmed.org.tr/   Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü.
 http://www.dainst.org/abteilung.php?id=266&sessionLanguage=tr    Alman Arkeoloji Enstitüsü.
 http://www.caorc.org/centers/ARIT.html    AMERICAN RESEARCH INSTITUTE IN TURKEY.
 http://207.67.203.61/u10063/   American Information Resource Center, Ankara.

 http://www.anayasa.gov.tr/general/icerikler.asp?contID=361&menuID=44&curID=49    Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi.
 http://www.tsk.mil.tr/anitkabir/index.html    Anıtkabir Kütüphanesi.
 http://www.aso.org.tr/base.php?secenek=kutuphane&lang=TUR    Ankara Sanayi Odası.
 http://www.zmmae.gov.tr/Index1.htm   Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Mesude İleri Kitaplığı.
 http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Sayfa&No=32    Atatürk Araştırma Merkezi.
 http://www.akmb.gov.tr/   Atatürk Kültür Merkezi.
 http://www.abgs.gov.tr/   Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Dokümantasyon Merkezi.
 http://www.tarama.org/eu/eu.exe/   Avrupa Birliği Komisyonu Kütüphanesi.
 http://www.atackutup.com/   Aysın-Rafet Ataç Kütüphanesi.
 http://www.yeniden.org.tr/   Bağımlılık Bilgi ve Belge Merkezi.
 http://www.bddk.org.tr/turkce/anasayfa/    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kütüphanesi.
 http://www.byegm.gov.tr/KUTUPHANEMIZ/kutuphane.htm   Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü.
 http://www.besirgogus.org.tr/   Beşir Göğüş Türk Dili Araştırma Merkezi.
 http://www.bisav.org.tr/    Bilim ve Sanat Vakfı.
 http://www.borusansanat.com/turkish/kutuphane/kutuphane.asp    Borusan Kültür ve Sanat Merkez Küt.
 http://www.britishcouncil.org.tr/    British Council.
 http://www.bursa.bel.tr/sosyal/sosyal.asp?sosyalID=6&sosyalaltID=6    Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi.
 
http://www.troiavakfi.com/Kutuphane.asp?menu_item=Kitap    Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı M. Osman Kütüphanesi.
 http://www.cekulvakfi.org.tr /icerik/bilgiBankasi.asp   Çekül Bilgi-Belge Merkezi.
 http://www.ctso.org.tr/ctso/Section.aspx?s=kutuphane   Çorum Ticaret ve Sanayi Odası.
 http://www.danistay.gov.tr/   Danıştay Kütüphanesi.
 http://www.devletarsivleri.gov.tr/    Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/kutuphane_giris.asp    Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi.

 http://www.dpt.gov.tr/   DPT Kütüphanesi,
 http://kutuphane.egm.gov.tr/   Emniyet Genel Müdürlüğü.

 http://www.eso.org.tr/   Eskişehir Sanayi Odası.
 http://www.etimaden.gov.tr/  ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü.

 http://www.gursey.gov.tr/  Feza Gürsey Institute.
 http://www.ifea-istanbul.net/  Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü.

 http://www.frkultur.com/kutuphane.html   Fransız Kültür Merkezi-medya tek - bilgi merkezi-Ankara.
 http://www.infist.org/mediatheque/   Fransız Kültür Merkezi-medya tek - bilgi merkezi-İstanbul.
 http://www.frkultur.com/kutuphane.html   Fransız Kültür Merkezi-medya tek - bilgi merkezi-İzmir.
 http://www.goethe.de/om/ank/tuindex.htm   Goethe Institut Ankara.
 http://www.goethe.de/om/ist/tuindex.htm  Goethe Institut İstanbul.
 http://www.goethe.de/om/izm/tuindex.htm  Goethe Institut İzmir.
http://hmbliss.treasury.gov.tr /bliss/w3src.exe?   Hazine Müsteşarlığı.
 http://www.nit-istanbul.org/nitlibrarytr.htm  Hollanda Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi.
 http://www.ircica.org/libraryircica/   Ircica Library.
 http://estambul.cervantes.es/  Istituto Cervantes, İstanbul.
 http://www.igeme.org.tr/  İGEME Kütüphanesi.
 http://www.ikv.org.tr/kutuphane.php   İKTİSADİ KALKINMA VAKFI AVRUPA BİRLİĞİ DEPOSİTER KÜTÜPHANESİ.
 http://www.imkb.gov.tr/   İMKB Kütüphanesi.
 http://www.isam.org.tr/   İSAM Kütüphanesi.
 http://www.sesrtcic.org/library/default.shtml  İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi.
 http://www.iae.org.tr/  İstanbul Araştırmaları Enstitüsü.
 http://www.ibb.gov.tr/  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri.
http://www.srii.org/   İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü.
 http://www.iso.org.tr/Kutuphane_default.asp  İstanbul Sanayi Odası.
 http://www.ito.org.tr/ITOPortal/SDMMain.aspx?tabid=542  İstanbul Ticaret Odası Bilgi Merkezi.
 http://www.vgm.gov.tr/kutuphane/konyali.cfm  İst. Vakıflar Bölge Müdürlüğü İsmail Hakkı Konyalı Kütüphanesi.
 http://www.iic.org.tr/biblioteca.php   İtalyan Kültür Enstitüsü Kütüphanesi- Ankara.
 http://www.iicist.org.tr/bibliXTR.htm   İtalyan Kültür Enstitüsü Kütüphanesi- İstanbul.
 http://www.frkultur.com/medyatek.html İzmir Fransız Kültür Merkezi.
 http://www.iicizm.org/index.asp?PgID=1  İzmir İtalyan Kültür Merkezi Kütüphanesi.
 http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/IZTO+Bilgi/kutuphane/   İzmir Ticaret Odası.
 http://www.vgm.gov.tr/kutuphane/necippasa.cfm   İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tire Necip Paşa Kütüphanesi.

 http://www.kadikoy.bel.tr/e-kutuphane/   Kadıky Belediyesi.

 http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/YonetimSemasi/Baskan/GenelSekreter/IdariGenelSekreterYardimcisi/KulturelveSosyalIslerDaireBsk/KutuphaneveMuzelerMud/KutuphanelerMuzelerMiniSite/Kutuphaneler/    Kadın eserleri Kütüphanesi.
 http://www.kadineserleri.org/  Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi.
 http://www.kadin2000.gen.tr/genel.htm  Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi.
 http://www.kssgm.gov.tr/dokumantasyon.html  Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bilgi-Belge Merkezi.
 http://www.konya.gov.tr/byek/index.htm   Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi.
 http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/    KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi.
 http://www.kutahya.gov.tr/kutuphane.asp   Kütahya Valiliği Kütüphanesi.

 http://kutuphane.sgb.gov.tr/   Maliye Bakanlığı.
 http://www.memetfuat.com/   Memet Fuat Kitaplığı.
 http://bem.meb.gov.tr/turkce/   Milli Eğitim Bakanlığı Bilgiye Erişim Merkezi.
 http://www.mpm.org.tr/kutuphane/   Milli Prodüktivite Merkezi.
 http://www.mimarist.org.tr/   Mimarlar Odası İstanbul Şubesi.
 http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/kutuphane.html  MTA Kütüphanesi.
 http://www.oidmg.org/istanbul/welcome_dt.html   Orient-Institute İstanbul.
 http://www.obarsiv.com/index.html    Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
 http://kutuphane.fisek.org.tr/    Prof.Dr.Nusret H. Fişek Kütüphanesi.
 http://www.rshm.saglik.gov.tr/    Refik Saydam Kütüphanesi (Sağlık Bakanlığı Kütüphanesi).
 http://www.rekabet.gov.tr/kutuphane.html   Rekabet Kurumu Kütüphanesi.
 http://www.sabem.saglik.gov.tr/default.asp   Sağlık Bilgi Erişim Merkezi.
 http://www.sakarya.pol.tr/mudurluk/birimler/subeler/egitim/kutuphane.asp    Sakarya Emniyet Müdürlüğü A. Gaffar Okkan Kütüphanesi.
 http://www.sanayi.gov.tr/webEdit/gozlem.aspx?menuSec=234&sayfaNo=97&    Sanayi Bakanlığı Kütüphanesi.
 http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana.asp   Sayıştay e-Kütüphane.
 http://www.tarihvakfi.org.tr/stkbm/default.asp   Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Merkezi.
 http://www.suleymaniye.gov.tr/   Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü.
 http://www.karahankutuphanesi.gov.tr/   Şanlıurfa Valiliği Prof.Dr. Abdulkadir Karahan Kütüphanesi.
 http://www.oncu.com/    Talat Öncü Özel Kütüphanesi.
 http://www.ttso.org.tr/index.php?link=kutuphane   Tarbzon Ticaret ve Sanayi Odası.
 http://www.tb-yayin.gov.tr/   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı.
 http://www.tagem.gov.tr/   Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM).
 http://www.tarihvakfi.org.tr/bbm.asp   Tarih Vakfı Bilgi Belge Merkezi.
 http://www.tbmm.gov.tr/   TBMM Kütüphanesi.
 http://212.175.99.101/web/search/search.php    TCDD Genel Müdürlüğü Kütüphanesi.
 http://www.tema.org.tr/tr/index.htm   TEMA Vakfı Kütüphanesi.
 http://kutuphane.tobb.org.tr/index.htm    TOBB Kütüphanesi.
 http://kutuphane.trt.net.tr/   TRT Kütüphanesi.
 http://www.kultur.gov.tr/bliss/w3src.exe?   Turizm İhtisas Kütüphanesi.
 http://www.mam.gov.tr/   TÜBİTAK-MAM Cahit Arf Kütüphanesi.
 http://tdkkitaplik.org.tr/    Türk Dil Kurumu.
 http://www.tse.org.tr/   Türk Standartları Enstitüsü.
 http://www.tarama.org/ttb/ttb.exe/   Türk Tabipler Birliği Kütüphanesi.
 http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=5   Türk Tarih Kurumu.
 http://egitim.telekom.gov.tr /kutuphane1/main.htm   Türk Telekom Bilgi Merkezi.
 http://www.taek.gov.tr/bilgi/bilgi_maddeler/7.html   Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
 http://www.tbb.org.tr/turkce/kutuphane/kutuphane.htm   Türkiye Bankalar Birliği.
 http://www.ist.tuba.gov.tr/kutuphane/   Türkiye Bilimler Akademisi Kütüphanesi.
 http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/indeksyeni.htm   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
 http://www.tcma.org.tr/   Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Dokümantasyon Merkezi.
 http://www.turgok.org/   TÜRKİYE GÖRME ÖZÜRLÜLER KİTAPLIĞI.
 http://www.tuik.gov.tr/Kutuphane.do?metod=Giris    Türkiye İstatistik Kurumu.
 http://www.tskb.com.tr/TskbKutuphane.aspx    Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası.
 http://www.todaie.gov.tr/   Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 http://www.ulakbim.gov.tr/   Ulakbim.
 http://www.ume.tubitak.gov.tr/dig/menu_diger.php?f=600  Ulusal Metroloji Enstitüsü.
 http://www.mimarlarodasi.org.tr/kutuphane/   Ulusal Mimarlık Bilgi ve Belge Merkezi.
 http://www.vgm.gov.tr/kutuphane/merkez.cfm   Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Kütüphanesi.
 http://www.vekam.org.tr/   Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi.
 http://www.ykykultur.com.tr/4kat/index.html    Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi.
 http://www.yok.gov.tr/   YÖK Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Tez Merkezi.