04 MAYIS 2016 11. iSTANBUL iSG GÜNLERi
BAŞARI iLE TAMAMLANDI