EN 149: 2001
TOZ MASKELERİ YENİ AVRUPA STANDARDI

 

EN 149 Kişisel Koruyucu Donanımlar arasında yer alıp bakım gerektirmeyen toz,sis ve duman maskelerinin standardıdır.
89/686/EEC Avrupa direktifine uygun olarak belirlenen ve 1991 yılında kabul edilen bu standarda göre maske seçimi koruma kademesine bağlı olarak beş ayrı grupta yapılıyordu; FFP1, FFP2S, FFP2SL, FFP3S, FFP3SL ve çalışma alanında bulunan risklere uygun koruma sağlayacak toz maskesi koruma kademesi belirleniyordu.
Koruma kademelerinde yer alan harflerin anlamları ise;
FF: Face Filter (Yüz maskesi)
P1: Mekanik çalışmalar sonucu ortaya çıkan toksik (zararlı) olmayan tozlar.
P2: Toksik tozlar, MAK değerleri 0,1 mg/m3 'den büyük olan tozlar.
P3: Toksik, kanserojen, radyoaktif tozlar ve MAK değerleri 0,1 mg/m3'den
küçük olan tozlar.
S : Katı ve su bazlı sıvı zerrecikler.
L : Katı ve yağ bazlı sıvı zerrecikler.
Bu Standart 2001 yılında EN 149:2001 Toz maskeleri yeni Avrupa Standardı olarak yenilendi ve maskelerde koruma kademeleri yükseltildi. Ürün sayısı ise üç olarak belirlendi. Yeni standarda göre tüm toz maskeleri hem katı hemde su ve yağ bazlı sıvı zerreciklere karşı koruma sağlıyor ve SL koruma tüm maskelerde yer alıyor.
SL koruma tüm maskelerde yer aldığından maske üzerinde belirtilme koşulu ortadan kalkmış oluyor. 
Maske üzerinde sadece FFP1, FFP2, FFP3 koruma kademelerinin EN 149:2001 ve CE onay işaret ve onay numarasının yer alması yeterli sayılıyor.

Eski EN 149
Koruma Kademeleri
Yeni EN149:2001
Koruma Kademeleri
EN 149 FFP1 EN149:2001 FFP1
EN 149 FFP2S  
EN 149 FFP2SL
EN 149:2001 FFP2
EN 149 FFP3S
EN 149 FFP3S
EN 149:2001 FFP3

Bu yenilikle beraber çalışma alanında bulunan risklere uygun seçim çok daha kolaylaşmış ve maskelerin koruma kademeleri yükselmiştir.
P1 Koruma kademesinde olan bir maske bile katı, su ve yağ bazlı zerreciklere karşı koruma sağlayabilmektedir.
Toz maskesinin üzerinde ve ambalajlarında EN 149:2001 damgası maskenin yeni standarda uygun olduğunu göstermektedir. Ayarıca ambalaj üzerinde raf ömrü, sıcaklık ve nem değerleri de yer almaktadır.
Maske üzerinde sadece EN 149 yazılı ise kullandığınız ürün bir önceki standarda uygundur. Yeni Standardın koruma özelliğine sahip değildir.
Daha üstün bir koruma için toz maskelerinizi yeni standarda uygun seçmeniz çalışma ortamında sizi risklere karşı daha fazla koruyacaktır.

Toz maskelerinde EN 149:2001 Yeni Avrupa standardına uygunluk ve CE onayı (örnek 0086) maske üzerinde yer almalıdır.

Ürün seçiminizde, çalışma alanlarınızda bulunan risklerin belirlenmesinde, karşılaştığınız soru ve zorluklarda yanınızda olmaktan ve sorunları birlikte çözümlemekten mutlu olacağım.

(not : Bu yazı 2001 yıllarında hazırlanmıştır.)