OHSAS 18001:2007 ve OHSAS 18001:1999   Karşılaştırması 
OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:1999
1 Kapsam 1 Kapsam
2 Referans Yayınlar 2 Referans Yayınlar
3 Terim ve Tanımlamalar (23 öğe) 3 Terim ve Tanımlamalar (17 öğe)
4 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikleri 4 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikleri
4.1 Genel Gereklilikleri 4.1 Genel Gereklilikleri
4.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 4.2 Hedefler Politikası
4.3 Planlama 4.3 Planlama
4.3.1 Tehlike tanımlama, Risk Değerlendirme, Kontrollerin belirlenmesi 4.3.1 Tehlike tanımlamasının planlanması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü
4.3.2 Yasal ve diğer gereklilikler 4.3.2 Yasal ve diğer gereklilikler
4.3.3 Hedefler ve program(lar) 4.3.3 Hedefler
    4.3.4 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programı(ları)
4.4 Uygulama ve Operasyon 4.4 Uygulama ve Operasyon
4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk , mali sorumluluk ve yetki 4.4.1 Kuruluş ve sorumluluk
4.4.2 Yetkinlik, Eğitim ve Bilinç 4.4.2 Eğitim, Bilinç ve Yetkinlik
4.4.3 İletişim, katılım ve danışma 4.4.3 Danışma ve iletişim
4.4.4 Dokümantasyon 4.4.4 Dokümantasyon
4.4.5 Dokümanların Kontrolü 4.4.5 Doküman ve Data Kontrol
4.4.6 Operasyonel Kontrol 4.4.6 Operasyonel Kontrol
4.4.7 Acil durum ve tepki 4.4.7 Acil durum ve tepki
4.5 Denetim 4.5 Denetim ve Düzeltici Faaliyet
4.5.1 Performans Ölçümü ve İzleme 4.5.1 Performans Ölçümü ve İzleme
4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi -- --
4.5.3 Kaza araştırması, Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet 4.5.2 Kazalar, Vakalar, Uygunsuzluklar ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
4.5.3.1 Kaza araştırması, -- --
4.5.3.2 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet -- --
4.5.4 Kayıtların Kontrolü 4.5.3 Kayıtlar ve Kayıtların Yönetimi
4.5.5 İç Denetleme 4.5.4 Denetleme
4.6 Yönetimin Gözden Geçirilmesi 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

                       
              OHSAS 18001 : 2007             OHSAS 18001 : 1999
--- forward --- ---
1 scope 1 scope
2 Reference publications 2 Reference publications
3 Terms & definitions ( 23 items) 3 Terms & definitions ( 17 items)
4 OH&S management system requirements 4 OH&S management system elements
4.1 General requirements 4.1 General requirements
4.2 OH&S policy 4.2 OH&S policy
4.3 Planing 4.3 Planing
4.3.1 Hazard identification,risk assesment & determining controls 4.3.1 Planning for hazard identification,risk assessment & risk control
4.3.2 Legal & other requirements 4.3.2 Legal & other requirements
4.3.3 Objectives & programme(s) 4.3.3 Objectives
    4.3.4 OH&S management programme(s)
4.4 Implementation & operation 4.4 Implementation & operation
4.4.1 Resources,roles,responsibility,
accountability & authority
4.4.1 Structure & responsibility
4.4.2 Competence,training&awareness 4.4.2 Training,awareness & competence
4.4.3 Communication,participation&
consultation
4.4.3 Consultation & Communication
4.4.4 Documentation 4.4.4 Documentation
4.4.5 Control of documents 4.4.5 Document & data control
4.4.6 Operational control 4.4.6 Operational control
4.4.7 Emergency preparedness & response 4.4.7 Emergency preparedness & response
4.5 Checking 4.5 Checking & corrective action
4.5.1 Performance measurement &
monitoring
4.5.1 Performance measurement &
monitoring
4.5.2 Evaluation of compliance --- ---
4.5.3 Incident investigation,nonconformity
corrective action & preventive action
4.5.2 Accidents,incidents,non-conformances
&corrective & preventive action
4.5.3.1 Incident investigation --- ---
4.5.3.2 Nonconformity corrective action & preventive action, --- ---
4.5.4 Control of records 4.5.3 Records & record management
4.5.5 Internal audit 4.5.4 Audit
4.6 Management review 4.6 Management review
 

OHSAS 18001 2007 Revizyonu bir önceki revizyona göre daha fazla sonuç odaklı uygulamalar içermektedir. Bir diğer önemli husus ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ile daha yakınlaşmaktadır. Bu gelişme Yönetim Sistemleri Entegrasyonu daha fazla desteklemektedir. OHSAS 18001:1999 a göre belgelendirilmiş kuruluşların Temmuz 2009 a kadar OHSAS 18001 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemleri OHSAS 18001:2007 e geçmesi istenecek

OHSAS 18001:2007 is sagligi ve guvenligi yonetim sistemleri , OHSAS 18001 in eski versiyonu gibi spesific OH&S performance kriterleri ve yönetim sistemlerinin kurulumuyla ilgili bir sınırlayıcı bir talimat belirtmemektedir.

OHSAS 18001:2007 iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemleri eskisine göre birkaç fark içermektedir.

En önemli değişiiklik OHSAS 18001: iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerinde iş sağlığı ve işçi sağlığı daha fazla vurgulanmamaktadır.

OHSAS 18001 yeni versiyonuna yeni iş sağlığı ve iş güvenliği terimleri eklenmiştir.

OHSAS 18001 :2007 de işçi sağlığı ve iş güvenliği planlaması daha büyük önem kazanmıştır. Yönetim sistemlerindeki değişikliklerin yönetimi de ağırlık kazanmıştır.

Diğer taraftan kaza araştırması ve prosedürleri de ayrıca vurgulanmıştır