EMNİYET KEMERi TAKMAMA ISRARI
 Bu vakada araçta güvenlik kuralına uymamak olarak dikkat çekilmişsede
iSG KURALLARINA UYMAMAK ayni sonucu tarifler
 

(Şükrü Kızılot-Hürriyet) yazısı

  İşinizden olabilirsiniz...


Araç kullanırken kemer takmaya herkes dikkat etsin ama şoförler iki defa dikkat etsinler. Nedenine gelince, işyerinde şoför olarak çalışan işçi, “emniyet kemeri” takmadığı takdirde, işine son verilebilecek.

  KEMER ÖNEMLİ

Olayın bir başka boyutu da kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili..

Okurlarımızdan Av. Abbas Bilgili’nin gönderdiği Yargıtay kararı’na göre; ülkemiz açısından büyük sorun olan trafik kazalarının, vahim sonuçlar doğurmasında, emniyet kemeri takılmamasının ve diğer koruyucu önlemlerin alınmamasının büyük etkisi var.

Bu nedenle, emniyet kemeri takılması mevzuatımıza göre zorunludur.

  TAZMİNAT DA YOK

İşverenin, “emniyet kemeri takması” konusunda yaptığı uyarıyı göz önüne almayan işçinin bu davranışı, İş Kanunu’nun 25/II-h-i maddesi uyarınca”, “iş güvenliğini tehlikeye sokmak” şeklinde değerlendirilerek, “ağır kusur” olarak değerlendirilen bu fiili nedeniyle, şoföre kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemesi de uygun bulunmuş (Yargıtay, 9.HD. E.2009/37034, K.2011/47935).

Araç kullananlar ve özellikle şoförler, emniyet kemerine aman dikkat!Kaynak haber:http://haber.gazetevatan.com/trafikte-bunu-yapmayanlar-dikkat/473163/7/Yasam#javascript