13.12.2009  Ekonomi Servisi

Türk-İş’ten, iş sağlığı ve güvenliği uyarısı

- Türk-İş, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunabilmesi için AB normlarına uygun “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun bir an önce çıkarılmasını ve etkin biçimde uygulanmasını istedi.

Konfederasyon, “insanlık dışı” çalışma koşullarının ortadan kaldırılması için hükümete ve ilgili kurumlara yönelik bir dizi talep ve öneri hazırladı.

Türk-İş’in, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki talep ve önerileri şöyle:

• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler, bütün çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmeli.

• Düzenlemeler, işçi sayısı gözetilmeksizin bütün işyerlerine yaygınlaştırılmalı.

• Başta iş denetimi olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği hizmet birimleri etkin hale getirilmeli.

• İş kazalarının sıklıkla rastlandığı küçük ve orta boy işletmelerde işyeri ortak sağlık birimlerinin kurulması zorunlu hale getirilmeli.

• İşyerlerinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, demokratik yapılar olarak düzenlenmeli, kurulların yaptırım gücü olmalı.

• Kamu eliyle yürütülen iş sağlığı ve güvenliği teknik destek hizmetlerine sağlanan kaynaklar arttırılmalı.

Gerçekçi olunsun

• Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği tablosunu ortaya koyacak bir envanter (veri tabanı) çıkarılmalı.

• İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili istatistikler düzenli ve gerçekçi biçimde tutulmalı.

• ILO’nun tarımda iş güvenliğine ve iş sağlığına ilişkin 184 sayılı sözleşmesi ile 192 sayılı tavsiye kararı Türkiye tarafından onaylanmalı.

• 167 sayılı İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ve 175 sayılı Tavsiye Kararı ile ILO’nun 176 sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ve 183 sayılı Tavsiye Kararı onaylanmalı ve ulusal mevzuata yansıtılması yönündeki çalışmalar en kısa sürede başlatılmalı