Toyota Way
Sağlık ve İş Güvenliği

http://www.toyotatr.com/tr/toyotaway.asp den alınmıştır.Daha sonra bu sayfa kalkmış Açık olan sayfa http://www.toyotatr.com/?m=p&pid=4
Toyota'nın hikayesi, Sakichi Toyoda'nın, 19. yüzyıl sonlarında Japonya tekstil endüstrisi için bir devrim olan Japonya'nın ilk otomatik dokuma tezgahını icat etmesiyle başlamıştır. Sakichi Toyoda, 1918 Ocak ayında Toyoda iplik ve dokuma fabrikasını kurmasının ardından, büyük rüyası olan otomatik dokuma tezgahını oğlu Kiichiro'nun da yardımı ile 1924 yılında tamamlamıştır. İki yıl sonra da Toyoda otomatik dokuma tezgahları fabrikası kurulmuştur.

Sakichi Toyoda

Kiichiro Toyoda

Babası gibi bir mucit olan Kiichiro, 1920'lerde yapmış olduğu Amerika ve Avrupa gezilerinde, yeni gelişen otomotiv endüstrisinden derinden etkilenmişti. Kiichiro, babasının otomatik dokuma tezgahının patentinin satılmasından elde ettiği £100,000'un çoğunu kullanarak, 1937 yılında Toyota Motor Corporation'u (TMC) kurmuştur. O günlerden bu yana dokuma tezgahlarından araçlara uzanan Toyota tecrübesi, üretimde öncülüklerle dolu bir başarı hikayesine dönüşmüştür.  Kaizen


Toyota'da, kuruma hayat veren ortak değerleri, inançları ve iş tarzı özetlenerek bir kavram oluşturulmuştur. Bu kavrama kısaca "Toyota Way" adı verilmektedir.

2001 yılında açıklanan "Toyota Way", Toyota'nın metotlarını ve iş hedeflerini dünya çapında tüm Toyota çalışanlarıyla paylaşması ve ortak kültür oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.
Toyota Türkiye de, kurulduğu günden bugüne Toyota Way'i uygulamaktadır. Bugün de şirketimiz yüksek kaliteli araçları Toyota Way yöntemine göre üreten bir Avrupa üretim üssü haline gelmiştir.

Toyota Way'in iki temel unsuru vardır:

1- Sürekli İyileştirme
2- İnsana saygı

1- Sürekli İyileştirme:
Hiçbir zaman mevcut durumumuz ile yetinmeyiz, her zaman en iyi fikirler ve çabalar ile işimizi geliştirmeye çalışırız.

1.1 Mücadele:
Uzun vadeli vizyon oluştururuz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için yaratıcılık ve cesaret ile zorluklara göğüs gereriz.

1.2 Kaizen:
İşimizi, yaratıcı ve geliştirici fikirler ile sürekli geliştiririz.

1.3 Yerinde İnceleme:
Doğru kararlar verebilmek için konunun kaynağına ineriz. Uyum içerisinde hedeflere ulaşırız.

2-İnsana Saygı:
Toyota topluma, çalışanlarına ve paydaşlarına saygı gösterir.

2.1 Saygı:
Biz birbirimizi iyi anlayabilmek için çaba sarf ederiz, sorumluluk alırız ve karşılıklı güveni oluşturabilmek için elimizden geleni saygı içerisinde yaparız.

2.2 Takım çalışması:
Kişisel ve iş gelişimini teşvik ederiz, gelişim fırsatlarını birbirimizle paylaşırız ve bireysel ve takım performansını artırmaya gayret ederiz.

Sağlık ve İş Güvenliği

Toyota Türkiye'de iş güvenliği ve sağlık birinci öncelikli konudur. " Toyota Way" insana saygı ilkesi paralelinde; güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlar yaratmak şirketin ve en üst düzey yöneticiden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, çalışanların katılımıyla gerşekleştirilen çeşitli aktivitelerle iş kazalarının ve mesleki hastalıklarının önüne geçilmesi hedeflenir.

Toyota Türkiye çalışanları, kaizen ve takım çalışması ruhu ile çalışma alanlarının ergonomisini sürekli iyileştirmekte, makina ve ekipmanlarının güvenliğini dizayn ve üretim aşamasından başlayarak en üst seviyede tesis etmektedir. Beraberinde, iş güvenliği bilinci çeşitli aktivitelerle geliştirilmekte ve iş güvenliği tüm operasyon standartlarının temel bir unsuru olarak kabul edilmektedir.

İş güvenliği ve sağlık politikası:

1-İş güvenliği konusunda en iyi şirket olmak

2-Önce iş güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak

3-Tüm çalışanların sağlıklı ve konforlu ortamlarda rahatlık içerisinde çalışmalarını sağlamaktır.

Toyota iş güvenliği yaklaşımı, Toyota'nın onursal danışmanı ve eski yönetim

kurulu başkanı Eiji Toyoda tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

Güvenli iş, sağlam iş, becerili iş. İş güvenliği tüm işlere açılan kapıdır.

Hep birlikte bu kapıdan geçelim.

 
http://www.toyotatr.com/tr/health.asp alınmıştır. Fakat Simdi Ulasilamiyor(Ya Adres Değişti yada Kalktı) Yeni Sayfa Linki Yukarda