Yargıtay: Kulak tıkacı takmamak işten atılma nedeni  16 Aralık 2007
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kulak tıkacı takmadığı için iş akdi fesh edilen işçinin açtığı işe iade davasında, Kayseri 2. İş Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Yargıtay, kulak tıkacı takmyan işçinin iş akdinin haklı nedenlere dayanılarak fesh edildiğini belirtti.
İş sizleşmesinin geçerli bir neden olmadan fesh edildiğini savunarak feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi için dava açan davacı haksız bulundu. Kayseri 2. İş Mahkemesi, davacının son bir yıl içerisinde 3 kez kulak tıkacı takmaması nedeni ile uyarıldığını, zaman zaman işe devamsızlığı olduğunu ve işe geç geldiğini ve fesih nedeni yapılan kulak tıkacını bir kaç kez takmamam eyleminin ise haklı fesih kavramı içinde değerlendirilemeyeceğini belirterek davanın kabulüne karar verdi.

İŞÇİLER, İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HER TÜRLÜ ÖNLEME UYMAK ZORUNDA

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay, bozma gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi: "4857 sayılı İş Kanunu'nun 77/1. maddesi uyarınca, 'işverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler'. Davacı işçinin davranışından kaynaklanan bu neden, işyerinde olumsuzluklara yol açmıştır. Ayrıca davacı işçinin bu neden yanında, işverenin diğer işçisine hakaret etmesi, mesaiye geç gelerek, iş görme edimini eksik ifa etmesi, davranışlarından kaynaklanan ve olumsuzluklara neden olan geçerli nedenlerdir. Fesih, geçerli nedenlere dayanmaktadır. Mahkemece, yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi hatalı bulunmuştur. Davanın reddi gerekir."